Privacitat

Dades identificatives del responsable de la web i del tractament de dades personals

Empresa: SENAR-VIDAL S.A.
NIF: A43110287
Adreça: Avinguda de la Rapita, 183.
C.P.: 43870
Població: Amposta
Província: Tarragona
Contacte: senar@senarvidal.com
Web: https://www.senarvidal.com

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que l'usuari ens enviï a través dels formularis de la web o relació comercial/mercantil, rebran el tractament de dades corresponent.
Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.


Regulacions legals a què s'acull aquesta web:

Hem adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).


Mecanismes de captura d'informació

Les dades personals que recollim i tractem en aquesta web procedeixen exclusivament del nostre formulari de contacte. L'aportació de dades personals per part dels usuaris serà sempre voluntària i en cap cas la requerirem sense el seu consentiment previ. No obstant això, la recollida de dades de l'usuari podrà requerir per al seu satisfactori enviament un emplenament obligatori de tots i cadascun dels camps que se sol·liciten al formulari, de forma completa, cosa que vindrà marcada amb el corresponent asterisc (*) o marca digital.

Garantim que les dades de caràcter personal, recollides i degudament emmagatzemades als seus fitxers, no seran cedides a tercers sense consentiment previ, exprés i inequívoc, dels titulars dels mateixos, llevat de les excepcions previstes a la legislació vigent.


Menors d'edat

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les dades personals.

Si sou menors de tretze anys i heu accedit a aquesta web sense avisar els vostres pares, no heu d'utilitzar els formularis i sistemes de recollida de dades privades.


Drets sobre la informació personal subministrada:

Els drets de protecció de dades de què disposa com a titular o interessat són:

Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat

Dret de rectificació

Dret de supressió

Dret d'oposició

Dret a sol·licitar la limitació del tractament

Dret a la portabilitat de les dades

Podreu exercir els vostres drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili de l'Empresa o per correu electrònic, incloent en ambdós casos fotocòpia del vostre DNI o un altre document d'identificació equivalent.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant de l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.


Finalitat del tractament de les dades personals

Únicament tractem les dades de caràcter personal que ens facilita als formularis de la Web i exclusivament amb la finalitat de remetre-li la informació sol·licitada i/o resoldre els dubtes o qüestions que ens planteja, i per enviar-li comunicacions electròniques relatives a les nostres activitats o serveis.
A aquest efecte, i per complir amb aquestes finalitats, és important que ens informe de qualsevol modificació que es produeixi a les seves dades personals per tal de mantenir-les actualitzades. En cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.


Base legal per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és el consentiment que presta en acceptar aquesta Política de Privadesa abans d'enviar-nos/ facilitar-nos les vostres dades.
Les dades que us sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, però la seva no comunicació podrà afectar la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.


Temps de conservarem de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·licite la supressió per part de l'interessat.


Destinataris a qui es comunicaran dades personals

No es comunicaran dades a tercers excepte en els casos previstos legalment.
S'informa a l'Usuari que per a la correcta prestació dels serveis Web i Empresarials, els diferents prestadors de serveis contractats per l'Empresa (encarregats del tractament) podran tenir accés a la informació personal necessària per fer les seves funcions. Ens referim a mode d'exemple no exclusiu: "Datacenter i proveïdors de Hosting", "registre dominis", "serveis comptables i de gestoria", "serveis de gestió bancària", "impostos i tributs"...

Aquests serveis prestats per tercers són necessaris per al desenvolupament de lactivitat i, en tot moment, el tractament de les dades que duguin a terme es regeix per les mateixes normatives de protecció de dades. En cap cas no estan autoritzats a utilitzar la informació per a altres fins i tenen l'obligació de tractar-la de conformitat amb les directrius d'acord amb la seva política de privadesa i amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
En el nostre compromís amb la privadesa i protecció de dades de l'Usuari, únicament contractem prestadors de servei que ofereixin les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i garanteixin la protecció dels drets de l'usuari.Navegació


En navegar per la Web es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els nostres serveis i llocs i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l'usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers com Google Analitycs i/o similars Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base dusuaris en el seu conjunt.


Secret i seguretat de les dades

Ens comprometem en l'ús i el tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i utilitzar-les d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (com els protocols https que utilitzem), de conformitat amb allò establert a la normativa vigent de protecció de dades.
No podem garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.


Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades remeses exonerant-nos de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.


Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de l'Empresa en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.


Canvis en la política de privadesa

Ens reservem el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.


Correus comercials

D'acord amb la LSSICE no realitzem pràctiques de SPAM a llistats de correus electrònics comprats o capturats d'Internet. Únicament enviarem comunicacions a qui prèviament ens ha facilitat les seves dades des dels formularis de la Web, acceptant la nostra “política de privadesa”. Conformement al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, ens comprometem a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.